បណ្ណសារ

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ស្នេហ៌គ្រាដំបូង

ខែ​មីនា 16, 2010 មតិ 4

1,​ ពេលព្រឹកព្រលឹមញញឹមពព្រាយ ដួងចិត្តរីករាយនឹកដល់គ្រាដើម
​     ដើរដេកអង្គុយនឹកគ្រប់ដង្ហើម នឹកគ្រាចាប់ផ្តើមមានស្នេហ៌ដំបូង។

2, ចិត្តខ្ញំរឹងដែរថាមិនចង់ល្បង ដូចកម្មតាមចងតាមទាក់បេះដូង
    ​ ទោះដំថ្មរឹងគង់ប្រេះក្រហូង ទឹកមួយតក់រូងខួងថ្មអោយបែក។

3,​ ស្នេហាស្នេហ៌ហឹតកើតទាំងលីលា ដំបូងស្គាល់គ្នាមិនអាចបែងចែក
     ជាមិត្តរឺស្នេហ៌ចិត្តសែនចំលែក ទ្រូងផ្តើមរហែកបែកចេះប្រច័ណ្ឌ។

4,​ យីចិត្តនេះចេះឆ្កួតតាំងពីពេលណា ធ្លាប់តែសិក្សាការងារអាទិត្យច័ន្ទ
     ធ្លាប់តែប្រកែកមិនដែលប្រកាន់ អីឡូវចិត្តតាន៉កាន់លែងបានហើយ៕

5,​ ចេះងរចេះខឹងហ្នឹងហើយឆ្កួតស្នេហ៌ ឡកលឺយណាស់ដែរឳខ្លួនខ្ញំអើយ
   ធើម៉េចពេលនេះគេការចោលហើយ  គ្មានសង្ឃឹមឡើយសំរាប់ស្នេហ៌នេះ។

គ្រាន់តែសរសេរលេងលេងទេ   បើថាជារឿងពិតក៏ត្រូវដែរ  😀

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized

Telephone lottery

ខែ​កុម្ភៈ 26, 2010 មតិ ១

This is a telephone lottery program. Try it and enjoy it with me.
Instruction : click TP then rename it to TP.exe.

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized

ខែមករា 30, 2010 បញ្ចេញមតិ

free counters
Welcome to my testing blog… if i have more time this blog will be looked nicer.. thank you for visiting here anyway….

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized

ខែមករា 14, 2010 មតិ 3

ការប្រលងយកសញ្ញាប័ត្រ CPA (Certified Public Accountant)

សី ភី អេ គឺជាសញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ សញ្ញាប័ត្រនេះចេញដោយស្ថាប័នដើមដែលមានប្រភព នៅប្រទេសអង់គ្លេស។  សញ្ញាប័ត្រនេះបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ច្បាស់លាស់ និង ចំណេះដឹង ដ៏ពិតប្រាកដលើជំនាញគណនេយ្យ។ ការសិក្សាដើម្បីយកអោយបាន នូវសញ្ញាប័ត្រអាជិពនេះ គឺទាមទារនូវការចំណាយថវិការយ៉ាងច្រើន និង សិស្ស

ត្រូវមានពេលវេលា ច្រើនសំរាប់ការសិក្សា ដើម្បីទទួលអោយបានលទ្ធផលជោគជ័យ។ សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើង រាជរដ្ឋាភិបាលបាន ផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អប្រសើរសំរាប់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សា

អាចចាប់យក ឱកាសសំរាប់សិក្សាយកសញ្ញាប័ត្រ សី ភី អេ នេះបាន។  សំរាប់ព័តមានទាក់ទងនិងការដាក់ពាក្យសុំអាហាររូបករណ៍ ប្រលងយកអាហាររួបករណ៍នេះ លោកអ្នក អាចទំនាក់ទំនងសាកសួរព័តមានបាននៅ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ សំរាប់ ការប្រលងយកអាហាររួបករណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2010 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថែ្ងទី 12 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2009  នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized