បណ្ណសារ

Archive for ខែ​មីនា 29, 2013

កំណាព្យ ៖ រាប់មិត្ត (វគ្គ I)

ខែ​មីនា 29, 2013 មតិ 4

mypoem0-0

ទឹកភ្នែកម្តាយ

ខែ​មីនា 29, 2013 បញ្ចេញមតិ

poem-mum

 

to like my page on facebook for more poem, please click this link or copy and paste this address to your browser : http://www.facebook.com/pages/Chhorn-Sarath-Khmer-Writer/279252372208079