បណ្ណសារ

Archive for ខែវិច្ឆិកា 29, 2010

អនិច្ចារ

ខែវិច្ឆិកា 29, 2010 មតិ ១

សូមជូនកំណាព្យ​ មួយក្នងឪកាសបុណ្យគំរប់ 7​ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីសោកនាដកម្ម។ សូមចុចដោនឡូតឯកសារហ្នឹងផង។

អនិច្ចារ