បណ្ណសារ

Archive for ខែកញ្ញា 20, 2010

តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញអោយមនុស្សភេទ ដូចគ្នាស្រលាញ់គ្នាបាន?

ខែកញ្ញា 20, 2010 មតិ 40

1, តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលជំរុញអោយមនុស្សភេទ ដូចគ្នាស្រលាញ់គ្នាបាន?

2, តើស្នេហារបៀបនេះ អាចអោយអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដល់ចាស់កោងខ្នងដែរទេ?

3, តើអ្នកយល់យ៉ាងណាចំពោះ ការស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានេះ? (គាំទ្រ​ ឬ មិនគាំទ្រ)។