បណ្ណសារ

Archive for ខែកក្កដា 29, 2010

បើក Gmail ជាមួយនិង Outlook Express

ខែកក្កដា 29, 2010 មតិ 2

ចុចតំណរភ្ជាប់នេះ ដើម្បីសិក្សាស្វែងយលើពីការបើក ជី មែល ជាមួយនិង អៅ លុក អិចប្រេស្សhttp://email.about.com/od/outlookexpressfreemail/qt/Access_Gmail_with_Outlook_Express.htm

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=13276