បណ្ណសារ

Archive for ខែកក្កដា 28, 2010

កំលោះម្ទេសទំ ក្រមំខ្ញីចាស់ – The Nasty Couple

ខែកក្កដា 28, 2010 មតិ 2

ស្រីក៏ឆ្នាស ប្រុសក៏ឆ្នើម តែក្រម៉ិចក្រម៉ើម គួរអោយស្រលាញ់។ កូនប្រុសដ៏ស្រស់សង្ហារបស់អ្នកមាន មកប៉ះជាមួយនិងកូនក្រមំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកជនបទ ម្នាក់កាច ម្នាក់ឆ្នាស ប៉ះគ្នាចេញផ្កាភ្លើង។ រស់ជាតិជីវិតស្នេហារបស់បុរសពីរនាក់ដែលស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា។ ជីវិតការងារ ជីវិតគ្រួសារ ជីវិតសិក្សា ជីវិតស្នេហា ទុក្ខសោក សប្យាយវាជារស់ជាតិជីវិត។

They are nasty but lovely. A cute rich guy try to fight with a cute girl from province but it looks fun. The honest love life between two men. Job, Family, Study, love, sad and happiness are the taste of life that they met.