បណ្ណសារ

Archive for ខែកក្កដា 23, 2010

អារម្មណ៍ឯកោ

ខែកក្កដា 23, 2010 មតិ 2

អារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានបងប្អូនបង្កើតគឺពិតជាឯកោណាស់ មានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ ពេលមានបញ្ហាគ្មានអ្នកពិភាក្សា គឺពិតជាគួរអោយអាណិតណាស់។ ចុះអ្នកខ្លះមានបងប្អូនហើយម្តេចមិនចេះស្រលាញ់គ្នា ខ្ញុំច្រណែននិងអ្នកមានបងប្អូនណាស់ :(។ ពេលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងគ្រួសារត្រូវដោះស្រាយតែម្នាក់ឯង ពិតជាអំរែកមួយដ៏ធ្ងន់។