បណ្ណសារ

Archive for ខែកក្កដា 15, 2010

ឈឺអើយឈឺ

ខែកក្កដា 15, 2010 មតិ 2

កុំច្រលំថាខ្ញុំអំពាវនាវលក់ឈឺ មិនមែនទេ គឺខ្ញុំតូចចិត្តនិងធុញទ្រាន់និងខ្លួនឯងដែលឈឺច្រើនពេក។