បណ្ណសារ

Archive for ខែកក្កដា 1, 2010

គណនាស្តុក-សំភារៈការិយាល័យ

ខែកក្កដា 1, 2010 បញ្ចេញមតិ

សូមបង្ហាញនិងចែករំលែកបទពិសោធន៌ខ្លះៗដល់អ្នកដែលធ្វើការខាងផ្នែកគណនេយ្យ រឺ​​ រដ្ឋបាលអំពី ការគណនាស្តុកសំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យ :
រូបមន្តដែលគេប្រើសំរាប់ការគណនាស្តុកផ្សេងៗ ភាគច្រើនគេគណនាតាមមធ្យម គឺ គេគណនារកបរិមាណទំនិញដែលនៅសល់ និង​តំលៃរបស់វា ជាពិសេសគឺការគណនារកតំលៃទំនិញដែលនៅសល់តែម្តង ព្រោះបរិមាណគឺយើងអាចរាប់បាន លើកលែងតែតំលៃរបស់វា ហាក់មានភាពសាំញាំបន្តិច។

អាន​បន្ថែម…

ចំណាត់ក្រុម ៖គណនេយ្យ