បណ្ណសារ

Archive for ខែ​ឧសភា 19, 2010

មានអារម្មថាធុញទ្រាន់និងការងារហើយ

ខែ​ឧសភា 19, 2010 មតិ ១

រាល់ថ្ងៃ និងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ កាន់តែមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់និងការងារទៅៗ ហើយ។ ខ្ញុំបំពេញការងារនៅក្រុមហ៊ុនមួយដែលមាន លក្ខណៈជាគ្រួសារ តែទទួលបានបៀវត្សន៍គួរសម។
កាលមុនចូលមកបំពេញការងារនៅទីនេះ ខ្ញុំក៏ដឹងដែរថា​វាមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿចិត្តថា អាចរៀបចំ
អោយមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញ ដោយយោងទៅលើបទពិសោធន៍ និង​ សមត្ថភាពដែលធ្លាប់បំពេញការងារ
កន្លងមក៕

តែពេលនេះ ពិតជាមិនអាចកែរឡើងទេ ពីព្រោះមានសភាពលក្ខណៈគ្រួសារទាំងដុល   ព្យាយាមយ៉ាងណា បានត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារ និងជាពិសេសប្រធានក្រុមហ៊ុនស្តីអោយ៕

ប៉ុន្តែចេះតែទ្រាំធ្វើទៅ យកប្រាក់ខែរ។ 😀

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized