បណ្ណសារ

Archive for ខែ​មេសា 26, 2010

គុណម្តាយ

ខែ​មេសា 26, 2010 មតិ 2

1​ ម្តាយអើយអ្នកម្តាយកូនសែនស្រលាញ់ គ្មានអ្វីអាចផ្ចាញ់ក្តីស្រលាញ់នេះ
​   ទំហំធំធេងមិនចេះស្រាំប្រេះ ផ្តល់នូវចំណេះចំណីអាហារ។

2 ពេលឈឺពេលជាម៉ែអ្នកមើលថែ យូរថ្ងៃយូរខែម៉ែមិនដែលថា
    ស៊ូអត់ងងុយលំបាកកាយា អោយតែបុត្រាបានស្បើយទុក្ខភ័យ៕

 3 ស៊ូអត់ស៊ូឃ្លានអោយកូនបានញ៉ាំ ផ្អកប្រហុកម៉ាំក៏មិនជាអ្វី
    ម្ហូបណាឆ្ងាញ់ៗទុកអោយកូនឆី អាហារចំណីរៀបចំបំរុង។

4 តាំងពីកូនតូចឧបត្ថម្ភសិក្សា កំសាន្តកីឡាពីដើមដល់ចុង
   លុះកូនរៀនចប់អ្នកម្តាយផ្តើមផ្ចុង ទំនុកបំរុងជួយរកការធ្វើ។

5 ចាត់ចែងទុកដាក់មានគូរស្រករ រៀបចំអោយល្អរាប់ដោយអន្លើ
    ជូយមើលទាំងចៅគ្រប់គ្រងពីលើ ប្រាប់គ្រប់ទង្វើខ្លាចកូនមិនសុខ៕

នៅមានត

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized