ទំព័រដើម > ចំណេះដឹងព័តមានវិទ្យា > សាកល្បងកម្មវិធីប្រតិទិនខ្មែរ VB6.0

សាកល្បងកម្មវិធីប្រតិទិនខ្មែរ VB6.0

ខែ​កុម្ភៈ 8, 2010 បញ្ចេញមតិ Go to comments

នេះគឺជាការបង្ហាញគំរូមួយសំរាប់លោកអ្នកដែលសិក្សាសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ ខាងក្រោមនេះជាការសរសេរ នូវប្រតិទិន ដែលបង្ហាញជាអក្សរខែ្មរយើង ដោយប្រើប្រាស់នូវ VB6.0។ សូមចុច​ ត្រង់នេះដើម្បីមើលកម្មវិធីនេះ
Try បន្ទាប់មកសូមប្តូរឈ្មោះរបស់វាទៅជា Try.exe

————————————————————-

Dim Day As String

Dim getDD As String

Dim getMonth As String

Dim getDate As String

Dim i As Integer

Const myInfo = “Sample coding and compiled by : Chhorn Sarath [ Broskomjel ] Tel : 097 9 22 555 3 – Thank you so much for trying this….”

————————————————————————————————-

Sub getDays()

‘******************************** get the Day and translate it into Khmer

‘******************************** and display it

‘——————————– set the Day

getDate = Format(Now(), “dddd”)

If getDate = “Monday” Then

    Day = “cnÞ½”

ElseIf getDate = “Tuesday” Then

    Day = “GgÁar”

ElseIf getDate = “Wednesday” Then

    Day = “BuF”

ElseIf getDate = “Thursday” Then

    Day = “RBhs,t×”

ElseIf getDate = “Friday” Then

    Day = “suRk”

ElseIf getDate = “Saturday” Then

    Day = “esAr_”

ElseIf getDate = “Sunday” Then

    Day = “GaTitü”

End If

‘================================= end of get Day

End Sub

————————————————————————————————-

Sub getMonths()

‘******************************** get the Month and translate it into Khmer

‘******************************** and display it

‘——————————– set the Day

getDate = Format(Now(), “mmm”)

If getDate = “Jan” Then

    getMonth = “mkra”

ElseIf getDate = “Feb” Then

    getMonth = “kumÖ³”

ElseIf getDate = “Mar” Then

    getMonth = “mina”

ElseIf getDate = “Apr” Then

    getMonth = “emsa”

ElseIf getDate = “May” Then

    getMonth = “]sPa”

ElseIf getDate = “Jun” Then

    getMonth = “mifuna”

ElseIf getDate = “Jul” Then

    getMonth = “kkáda”

ElseIf getDate = “Aug” Then

    getMonth = “sIha”

ElseIf getDate = “Sep” Then

    getMonth = “kBaØa”

ElseIf getDate = “Oct” Then

    getMonth = “tula”

ElseIf getDate = “Nov” Then

    getMonth = “vicäika”

ElseIf getDate = “Dec” Then

    getMonth = “FñÚ”

End If

‘================================= end of get Month

End Sub

————————————————————————————————-

Private Sub Form_Load()

getDays

getMonths

‘******************************** get the date

‘******************************** and display it

‘——————————– set the Day

getDate = Format(Now(), “dd”)

getDD = getDate

‘================================ end of get date

‘******************************** set Form title

Me.Caption = “Welcome to Broskomjel calendar…”

‘================================ end of set form title

‘******************************** set time interval

Me.Timer1.Enabled = True

Me.Timer1.Interval = 10

Me.Timer2.Enabled = True

Me.Timer2.Interval = 10

‘================================ end of set time interval

Me.Label3.Alignment = 2

‘************************************** Display the full Date

With Me.Label1

    .Alignment = 2

    .FontName = “Limon S1”

    .FontSize = 24

    .Caption = “briecäT ³ éf¶  ” + Day + ” TI  ” & getDD & ” Ex ” + getMonth & ” qñaM ” & Format(Now(), “yyyy”)

End With

End Sub

————————————————————————————————-

 Private Sub Timer1_Timer()

With Me.Label2

.Alignment = 2

.Caption = Format(Now(), “hh:nn:ss AM/PM”)

End With

End Sub

————————————————————————————————-

 Private Sub Timer2_Timer()

Me.Timer2.Interval = 250

If i < Len(myInfo) Then

With Me.Label3

.Caption = Left(myInfo, i)

End With

i = i + 1

Else

i = 0

End If

End Sub

  1. ខែ​កុម្ភៈ 11, 2010 ម៉ោង 8:01 ព្រឹក

    ប្រតិទិនរបស់លោកធំប្រុសកំជិល!!

  2. ខែ​កុម្ភៈ 12, 2010 ម៉ោង 10:26 ព្រឹក

    🙂

  1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: