បណ្ណសារ

Archive for ខែ​កុម្ភៈ, 2010

Telephone lottery

ខែ​កុម្ភៈ 26, 2010 មតិ ១

This is a telephone lottery program. Try it and enjoy it with me.
Instruction : click TP then rename it to TP.exe.

ចំណាត់ក្រុម ៖Uncategorized

សាកល្បងកម្មវិធីប្រតិទិនខ្មែរ VB6.0

ខែ​កុម្ភៈ 8, 2010 មតិ 2

នេះគឺជាការបង្ហាញគំរូមួយសំរាប់លោកអ្នកដែលសិក្សាសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ ខាងក្រោមនេះជាការសរសេរ នូវប្រតិទិន ដែលបង្ហាញជាអក្សរខែ្មរយើង ដោយប្រើប្រាស់នូវ VB6.0។ សូមចុច​ ត្រង់នេះដើម្បីមើលកម្មវិធីនេះ
Try បន្ទាប់មកសូមប្តូរឈ្មោះរបស់វាទៅជា Try.exe

អាន​បន្ថែម…