បណ្ណសារ

Archive for ខែមករា 26, 2010

កូដសំរាប់ការបង្កើតម៉ាស៊ីនគិតលេខ

ខែមករា 26, 2010 មតិ 7

សូមបើកមើលតាមអាស័យដ្ឋាន http://jel-exp.co.cc/Calculator.html សំរាប់ម៉ាស៊ីនគិតលេខដែលសរសេរកូដអោយដំណើការ ដោយប្រើនូវកូដ HTML និង JavaScript។ ដើម្បីមើលការសរសេរកូដនេះបាន សូមបើកវាជាមួយនិង Internet Explore ដែលមាន ស្រាប់មកជាមួយនិង Windows របស់លោកអ្នក៕ បន្ទាប់មកសូមចុច View ដែលនៅលើ Menu Bar រួចចុច Source​ ជាការស្រេច៕

ការសរសេរម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះ គឺខ្ញុំធ្វើឡើងកាលពីនៅសិក្សាម្ល៉េះ។​ សូមផ្តល់មតិកែលំអរលើការសរសេរនេះផង៕ ហើយសង្ឃឹមថា នេះអាចជាផ្នែកមួយ ជួយជាចំណេះដឹងសំរាប់មិត្តអ្នកអាន។